Voor Bedrijven


Tijdens onze coaching werken wij vanuit verschillende stromingen en methodes. Zo werken wij bijvoorbeeld aan de hand van bepaalde karakterstructuren. Deze helpen om mechanismen en patronen zichtbaar te maken, waardoor er meer bewustzijn wordt gecreëerd op eigen gedrag. Vanuit deze inzichten kan er gekeken worden naar wat iemand wil en kan veranderen. Bovenal zullen wij prikkelen, luisteren, spiegelen en ondersteunen. Dit gaat, bij ons, altijd gepaard met veel enthousiasme en een gezonde dosis (nuchtere) humor.

 

Je kan hierbij denken aan de volgende trajecten:
 

  • (preventieve) coaching bij ziekteverzuim
  • Management coaching
  • Zelfredzaamheid van teams
  • Teambuilding/verbinding binnen teams
  • Bedrijfsacteurs, inzetbaar voor verschillende trainingen
  • Etc.


Omdat onze manier van coaching (bijna) altijd maatwerk betreft komen we graag in gesprek. Wij werken vanuit de behoefte van het bedrijf en vinden dat de beste resultaten alleen behaald kunnen worden als er een persoonlijke klik is. Kortom; wij komen graag op de koffie!